نرم افزار حضور و غياب

گروه محصول: نرم افزار

 نقطه قوت يك سيستم حضور و غياب علاوه بر قابليتهاي دستگاه سخت افزاري ثبت ترددها، عملكرد نرم افزار مرتبط با آن از نظر سهولت كاربري، جامع بودن، ارائه گزارشهاي قدرتمند و پشتيباني مناسب مي باشد. نرم افزار كارابان در عين جامعيت، با محيط كاربري كاربر پسند وحرفه اي، ارائه گزارشات جامع و كامل و قابليتهاي فوق العاده، تجربه استفاده از اين ويژگيها را در اختيار شما قرار خواهد داد. برخي از قابليتهاي نرم افزار عبارتند از :

•امكان تعريف اطلاعات پرسنل و گروه بندي پرسنل در قالب ساختار درختي

•امكان تعريف انواع شيفت كاري بصورت پويا

•امكان تعريف انواع شيفتهاي پايه بصورت روزانه، هفتگي و ماهانه •امكان تعريف شیفتهای دو روزه •امكان تعريف تقويم كاري پرسنل با استفاده از شيفتها و شيفتهاي ثابت بصورت تركيبي با واسط كاربر گرافيكي

•امكان تعريف انواع ماموريت هاي روزانه و ساعتي در بازه هاي زماني مختلف و كنترل تداخل ماموريتها

•امكان تعريف ا نواع مرخصي هاي روزانه و ساعتي در بازه هاي زماني مختلف و كنترل تداخل مرخصيها 

•تقويم هوشمند كامل به همراه كليه مناسبتها و امكان انتساب به عنوان روز تعطيل

•امكان تعريف تعطيلات جهت كنترل و انتصاب شيفت به پرسنل

•امكان تعيين ميزان اضافه كار قبل و اضافه کار بعد هنگام انتساب شيفت

•نمایش گرافیکی شیفتها و اضافه کارها و کنترل تداخل شیفتها به همراه اضافه کار تعیین شده

•امكان مشاهده برخط (online) وضعيت ورود و خروج كاركنان توسط مدير سيستم

•امكان دريافت ترددهاي ثبت شده در دستگاه و ذخيره كردن در پايگاه داده

•امكان ويرايش، حذف يا اضافه كردن ترددها بصورت دستي و كنترل توسط نرم افزار

•تصحيح هوشمند ورود و خروجهاي ناقص، ورودهايي كه خروج و خروجهايي كه ورود ثبت شده

•امكان نمايش تصاوير ثبت شده توسط دستگاه هنگام ثبت تردد

•گزارش فهرست ورود ها و خروجها

•امكان نمايش تصوير ثبت شده هنگام نمايش گزارش فهرست ورودها و خروجها 

•گزارش تاخير، تعجيل، ساعات حضور، ساعات كاركرد و ميزان اضافه كار در بازه هاي زماني مختلف

•گزارش وضعيت ماموريتها و مرخصيهاي فرد يا افراد با امكان فيلترهاي تركيبي

•امكان مشاهده تقويم كاري فرد در يك سال در يك نگاه

•امكان تصميم گيري هوشمند با توجه به تنظيمات انجام شده براي ورودهاي بدون خروج و خروجهاي بدون ورود

•امكان مشاهده تقويم كاري پرسنل در يك ماه در يك نگاه

•محاسبه خودكار مجموع تاخيرها، تعجيلها، اضافه كار، حضور، غيبت، ساعت كار، ماموريتها و مرخصيها براي افراد در بازه هاي زماني مختلف و فيلترهاي تركيبي

•گزارش ساز قدرتمند جهت ويرايش گزارشهاي موجود و طراحي گزارشهاي جديد

•امكان دريافت اطلاعات ذخيره شده در دستگاه توسط Flash و پردازش توسط نرم افزار

•امكان ارتباط مستقيم نرم افزار و دستگاه و قابليت تعريف پرسنل، اثر انگشتها، زنگهاي هشدار، پس زمينه، پيامها و ... بدون نياز به دسترسي به دستگاه (از طريق شبكه)

•امكان تعيين دسترسي به بخشهاي مختلف نرم افزار براي كاربران سيستم

•ثبت عملكرد كاربران و ارائه گزارشهاي تركيبي از عملكرد آنها

•امكان تعريف چند دستگاه و دريافت و پردازش اطلاعات همه دستگاهها در يك نرم افزار

•امکان ارتباط نرم افزار با سامانه ارسال اس ام اس و ارسال پیامک هنگام ثبت تردد, بروز تاخیر یا تعجیل و یا غایبین در ساعت خاص

• امکان عملکرد نرم افزار بصورت شبکه و چند کاربر همزمان

•امكان توليد فايل Excel براي كليه گزارشهاي موجود در نرم افزار 

در مورد اين محصول سوالي داريد ؟