دستگيره اثر انگشتي كارابان مدل KDL-5000

دستگيره اثر انگشتي - كارتي به همراه صفحه كليد لمسي

دستگيره اثر انگشتي كارابان مدل KDL-4100

دستگيره اثر انگشتي با امكان كارت و كنترل از راه دور

دستگيره اثر انگشتي كارابان مدل KDL-4000

دستگیره اثر انگشتی با قابلیت ریموت کنترل

دستگيره اثر انگشتي كارابان مدل KDL-3000

دستگیره اثر انگشتی با امکان تخلیه از طریق USB