نرم افزار كنترل تردد

گروه محصول: نرم افزار

نرم افزار كنترل تردد كارابان، جهت مديريت و گزارش گيري از ورود و خروج پرسنل از مكان هاي تعريف شده با قابليت تعريف پرسنل، نوع دسترسي، زمان هاي دسترسي و ... كاربرد دارد. بعضي از قابليتهاي نرم افزار كنترل دسترسي كارابان به شرح زير مي باشد :

• امكان تعريف انواع محدوده زماني با قابليت تعريف زمان شروع و پايان هر محدوده به ازاي هر روز هفته

• امكان تعريف انواع گروه هاي كاري

• امكان انتساب هر محدوده زماني به يك گروه

• امكان انتساب پرسنل به هر گروه

• امكان تعيين روش شناسايي (اثر انگشت، كارت، كلمه عبور، اثر انگشت و كارت، اثر انگشت يا كارت، اثر انگشت يا كارت يا كلمه عبور و ...) براي هر يك از گروهها 

• امكان تعيين پارامترهاي كنترل دسترسي مانند تاخير قفل يا تاخير سنسور

• امكان تعيين تركيب قفل گشايي براي مكانهايي كه نياز به باز شدن در توسط بيش از يك نفر دارند

• امكان انتساب محدوده زماني و روش شناسايي به پرسنل مستقل از گروه

• امكان تعريف ساختار درختي جهت گروه بندي پرسنل و انتساب محدوده زماني مختلف به هر گروه

• امكان تعريف پرسنل به همراه تصوير با قابليت ارسال اطلاعات پرسنل به دستگاه

• امكان جابجايي اثر انگشتهاي ثبت شده در يك دستگاه به يك يا چند دستگاه ديگر جهت صرفه جويي در زمان يا نياز به مراجعه مجدد پرسنل

• امكان تعريف انواع شيفت براي پرسنل و انجام محاسبات حضور و غياب علاوه بر گزارشات كنترل تردد

• امكان مشاهده برخط (online) ترددهاي ثبت شده در هر دستگاه در نرم افزار جهت انجام امور نظارتي

• توليد انواع گزارش مانند گزارش فهرست ورود و خروج، ترددهاي ثبت شده، ميزان حضور، ميزان عدم حضور، افراد حاضر، افراد غايب و ...

• امكان خاموش كردن، راه اندازي مجدد، قفل كردن و باز كردن دستگاه بدون نياز به دسترسي فيزيكي به دستگاه

• ...

 

در مورد اين محصول سوالي داريد ؟