گيت اهرمی - مدل KSG-2100

گيتهاي سه اهرمي ورود و خروج كارابان، از استيل ضد زنگ ساخته شده كه باعث قدرت و دوام اين گيتها شده است.

واسط كاربر الكتريكي استاندارد استفاده شده در اين گيتها، امكان اتصال آنها به انواع سيستمهاي كنترل تردد كارتي، اثر انگشتي يا تشخيص چهره را فراهم خواهد نمود. گيتهاي ورود و خروج كارابان را مي توان جهت سيستمهاي كنترل تردد، حضور و غياب، مبتني بر بليط و ... استفاده نمود. همچنين اين گيتهاي براي ايستگاهها، اسكله ها، نمايشگاهها، كارخانه ها، موسسات عمومي، مدارس و آموزشگاهها، سازمانها و نهادهاي دولتي و ... كاربرد دارد.

 

Ask about this product