جستجو

Filter حضور و غياب

صفحه نمايش
روش شناسايي
روش ارتباطي ×
باتري
دوربين تصويربرداري
كنترل دسترسي

راهنماي انتخاب دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد

  Name Description Category
دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-800
دستگاه حضور و غياب مدل KTA-800

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت، كارت و دوربين جهت تصويربرداي هنگام ثبت تردد.

دستگاه حضور و غياب