راهنماي انتخاب دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد

دستگاه حضور و غياب مدل KTA-100

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-100 يك دستگاه با قابليت كارت خوان بدون تماس مي باشد. اين دستگاه براي مكانهايي كه تمايل به استفاده از كارت يا كلمه عبور جهت ثبت تردد پرسنل خود دارند، به همراه سيستم عامل قدرتمند لينوكس عملكرد بي نظيري از خود به نمايش خواهد گذاشت.

از ويژگيهاي خاص دستگاه كارابان مدل KTA-100 مي توان به قيمت مناسب اين دستگاه نسبت به تواناييها و ميزان حافظه قابل ثبت جهت كارت و تردد آن اشاره نمود. از اين دستگاه با توجه به كارتي بودن آن مي توان براي ثبت ورود پرسنل شركت و همچنين استفاده از كارتهاي ميهمان جهت ثبت تردد مراجعين به شركت يا سازمان استفاده نمود.

اين دستگاه با دارا بودن صفحه نمايش دهنده تاريخ و ساعت و نوع تردد (ورود، خروج، مرخصي و ماموريت) به همراه اعلام وضعيت صوتي، سهولت استفاده از آن را براي همه پرسنل به همراه خواهد داشت.

در دستگاه كارابان مدل KTA-100 براي ثبت تردد، مي توان از دو روش كارت بدون تماس و رمز عبور استفاده نمود.

ويژگيها

   
Ask about this product