راهنماي انتخاب دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد

دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد KTA-3100

از ويژگيهاي دستگاه كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3100 امكان عملكرد اين دستگاه به صورت مستقل يا ارتباط با ساير سيستمهاي كنترل تردد از طريق Weigand هاي 26 بيتي مي باشد.
سرعت در عملكرد و كارايي قابل اطمينان در كنار قيمت مناسب، سيستمهاي كنترل دسترسي كارابان را داراي مزاياي رقايتي قابل توجهي مي نمايد.
دستگاه كنترل تردد كارابان مدل KTA-3100 قابليت ثبت 2.200 اثر انگشت و 30.000 تردد را در اختيار شما قرار مي دهد.

با توجه به وجود صفحه نمايش و صفحه كليد كاربر پسند در دستگاههاي كنترل دسترسي كارابان، معرفي كاربران و ثبت اثر انگشت آنها، با سرعت و به سادگي انجام خواهد شد. با توجه به وجود پورت TCP/IP يا سريال ارتباط با دستگاه و مديريت آن به سادگي قابل انجام خواهد بود.

ويژگيها

   
Ask about this product